Nadat het extra agendapunt van Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad van 28 maart 2023 was verdaagd naar de volgende gemeenteraad, werd het daar via een amendement weggestemd door de meerderheid.
Hoe het zover is kunnen komen trachten we hier te reconstrueren. Hiervoor vatten we een stukje uit het verslag van de gemeenteraad van maart samen. (Bekijk Agendapunt energiemeters GR/RMW 28 maart 2023) 

Gemeenteraad maart

Raadslid Cateau verwees naar de gemeente Brecht die 75 energiemeters aangekocht had om het verbruik van toestellen te meten.
In Grobbendonk zou het OCMW er enkele hebben, maar veel mensen zouden schroom hebben om het sociaal huis binnen te stappen.

Schepen Verhaegen wilde dit bespreken met de ambtenaar die het energieloket gaat bemannen. Zij was pas de dag voor de gemeenteraad in haar functie beëdigd en moest zich eerst nog inwerken.

Schepen Taelman viel over het feit dat er geen aantallen voorgesteld werd, op welk budget dit te inputeren was, wat die toestellen kosten. Hierdoor was volgens haar het punt niet ver genoeg uitgewerkt om te kunnen stemmen. 

In het verslag stond nog een regeltje waarover, met de kennis van de gemeenteraad van april in het achterhoofd, nog wat meer te vertellen valt: 

Wat met discussie over ‘t OCMW? -overbodig- maar we weten nu wel dat de (fysieke) integratie van gemeente en OCMW nog niet afgerond is. 

Er ontspon zich toen ook een discussie over het OCMW en de schroom die sommige mensen hebben om daar contact mee op te nemen, ook al is het voor een energiemeter. De werking van OCMW en gemeente zouden beter in elkaar moeten passen, zodat iedereen zonder in hokjes gestoken te worden, van de dienstverlening kan genieten. Schepen Taelman gaf een uiteenzetting over de toekomstplannen van de integratie van OCMW en gemeentediensten. Hiervoor was het wachten op het einde van de verbouwingen aan ‘t gemeentehuis. 

Uiteindelijk werd beslist om het punt uit te stellen naar volgende gemeenteraad in april 2023, zodat administratie en ambtenaar van het Energieloket één en ander kunnen uitzoeken. 

Gemeenteraad april

Over naar de gemeenteraad van april. Hier werd het toegevoegde punt opnieuw behandeld. (Bekijk Gemeenteraad april )

Schepen Verhaegen verwees naar een nota waarin een aantal maatregelen opgesomd staan over welke hulp OCMW en gemeente reeds geven op gebied van energie. Het OCMW ontvangt geen vragen over energie, het energieloket ontving één vraag (betalingsproblemen). Bij enkele partners (IOK, energiesnoeiers, …) kan men terecht met vragen over energiezuinig wonen. IOK organiseert zitdagen in verband met premies en zo. Hier werden 9 burgers verder geholpen. Grobbendonk heeft ook ingetekend op een intergemeentelijke loketwerking wonen en energie (onder voorbehoud dat er subsidies voor voorzien worden). 

Het besluit is dan ook dat er geen behoefte is om in een aanbod te voorzien. Vragen van inwoners kunnen door de deskundige partners behandeld worden. Dit bestuur wil inzetten op sensibilisering en doorverwijzen naar partners. 

Na contact met de gemeente Brecht bleek dat daar geen energiemeters uitgeleend worden. 

Energiemeters kunnen eventueel bekomen worden via de energiesnoeiers, zodat de gemeente geen extra uitleenreglement moet opstellen. 

#glosse deBurgers: Wat schepen Verhaegen in zijn opsomming vergat te vermelden is dat volgens de Grobbendonkse website er sinds 2021 energiemeters gratis uitgeleend worden door team Ruimte en Vergunningen. Bekijk Grobbendonkse webpagina .
Belangrijk detail dat de studiedienst van deBurgers niet is ontgaan: de foto op de webpagina is een Nederlands toestel, dus zonder aardingspin en mag niet in België gebruikt worden.

Aanvulling van Taelman: met betrekking tot kwetsbare inwoners is er een “curatief” aanbod (bij betalingsproblemen) en er zijn preventieve maatregelen.
Niet kwetsbare inwoners kunnen zelf een meter aanschaffen voor 20 euro. Er wordt ook niet achter gevraagd op de diensten. Het is dus niet nodig om een extra aanbod te voorzien. Ook verwees ze naar de ongelofelijke bijkomende administratieve last voor de diensten, het stemmen van een extra uitleenreglement, administratieve verwerking. Via externe partners zijn de energiemeters wel te bekomen.

#glosse deBurgers: In het vorige punt van de gemeenteraad werd een aanpassing van het uitleenreglement materialen goedgekeurd. Raar om dan te argumenteren dat dit extra werk is.

Deze nota werd als amendement gestemd, als beleidslijn duurzame energiemaatregelen, ter vervanging van het agendapunt dat door VB werd ingediend.

#glosse deBurgers: Wat is er nu juist gestemd. Volgens de raadpleegomgeving stemde men dit:
“Artikel 1: Goedkeuring van de acties rond duurzame energiemaatregelen zoals omschreven in de bijgevoegde nota.”
En dat is het, de nota zelf is nergens terug te vinden, zodat de inwoners van Grobbendonk hierover in het duister tasten.

#hoekanhetanders #blikopdetoekomst

Verplaatst je even naar een op dit moment (nog) onbestaand Grobbendonk waar transparantie, inspraak en participatie de normaalste zaak zijn. Waar burgers mee het beleid maken en elke dag samenwerken met het bestuur om een betere samenleving te maken.

Stel dat op een burgerraad één van de inwoners van Grobbendonk een vraag stelt over deeleconomie -en dan denken we aan autodelen, fietsbib, gereedschapsbib, babytheek, …- en er blijken meerdere mensen in geïnteresseerd, dan bestaat de mogelijkheid om een werkgroepje op te starten om dit wat verder uit te zoeken.
Als blijkt dat er in Grobbendonk bijvoorbeeld interesse is in een gereedschapsbib (a library of things), waar men allerlei werkgereedschap kan ontlenen, dan kan men hiermee naar de gemeente stappen, op zoek naar ondersteuning. Dit zou in dit geval een ruimte zijn waar de gereedschapsbib een onderkomen kan vinden. Deze bib zou op vrijwilligers kunnen draaien, die instaan voor de werking. Daartoe stellen ze ook een uitleenreglement op en maken afspraken met lokale handelaren over de aankoop van nagels, boren en ander klein verbruiksmaterieel.

En als er behoefte is aan energiemeters, dan kan de gemeente die aankopen en in de werking van de bib inbrengen.

Hiermee geven deBurgers al één van hun dromen weg: de burgerraad met eventuele werkgroepen.