Buurtnota

Herentals startte in 2022 met een eerste buurtnota. De buurtbewoners van Stadsveld en omliggende straten werden uitgenodigd om samen na te denken over hun buurt en de ambitie, visie en gevoeligheden voor hun straten én haar omgeving op te lijsten.

Dit levert voor de stad Herentals waardevolle informatie op die verwerkt wordt in hun verdere plannen voor de buurt (mobiliteitsplan, leefkwaliteit, beleidsplan ruimte, …).

 

Er wordt vertrokken van de vraag hoe de omwonenden de buurt op korte en lange termijn zien evolueren en hoe ze dit samen met stad én buurt kunnen aanpakken om die ambities waar te maken. Eindpunt is het opstellen van een buurtnota, een geïntegreerde nota die inspeelt op de beleidsplannen ruimte en mobiliteit, het verkeerscirculatie- en parkeerbeleidsplan.

De buurtbewoners zelf krijgen een buurtbudget toegewezen waarmee ze aan de slag kunnen om bepaalde zaken in hun buurt aan te pakken. Dit alles wordt begeleid door de participatieambtenaar van de stad Herentals.

Op 20 april zaten een aantal geëngageerde bewoners voor de eerste maal rond de tafel en konden hun feedback, suggesties en voorstellen delen. Ze besloten om rond drie thema’s te werken.
Die avond werkten ze rond sociale aspect/cohesie/ontmoeten. Tijdens twee vervolgsessies ging het over groen en mobiliteit.
Alle vorderingen van de buurtnota kan je hier volgen: Buurtnota Herentals

Buurtbudget

In de Provincie Antwerpen werden er in 2018 twee testprojecten opgestart in Balen en Arendonk waarbij telkens een buurt een bepaald budget kreeg, een buurtbudget.
Een buurtbudget is een budget voor een bepaalde buurt, toegekend door een lokale overheid waar de buurt onafhankelijk kan over beschikken. Buurtbewoners gaan zelf met dit budget aan de slag om initiatieven uit te werken die bijdragen tot een meer zorgzame buurt.

De projecten gingen in januari 2018 van start met het afbakenen van de buurt, opstellen van een werkingskader, samenstellen van een lokale kerngroep en een startmoment. Vanaf oktober ging men aan de slag om ideeën te verzamelen. Die ideeën werden getoetst aan werkingskader. Er werd bekeken wat praktisch haalbaar was, waarna er afspraken gemaakt werden over de uitvoering. Zo plaatste het lokaal bestuur in Arendonk betonnen bloembakken die door de buurtbewoners aangeplant en geschilderd werden. Het ganse project werd begeleid door Avansa-Kempen.

Gedeputeerde Kathleen Helsen: “Maar nog belangrijker dan die verwezenlijkingen zijn de zaken die niet tastbaar zijn. Het participatietraject zorgde in beide gemeenten immers voor samenwerking en voor verbondenheid. Als burgers de kans krijgen om zelf iets te doen of om een project op poten te zetten, ontstaat er een ‘warme buurt’. We hebben het tegenwoordig graag over ‘verdichten’. Wel, verdichten is meer dan dicht bij mekaar wonen. Het is samen dingen doen.”

“Participatie is inderdaad geen modewoord. Het is een nieuwe manier van aan politiek doen.” aldus Gedeputeerde Kathleen Helsen CD&V.

Eind 2021 startte ook de gemeente Lille met een buurtbudget. Bedoeling is om elk jaar 15.000 euro te reserveren voor een bepaalde buurt. In tegenstelling tot Balen en Arendonk is de gemeente Lille van plan om hier iets structureel van te maken. Nadat een eerste project in Gierle werd uitgevoerd, staat er op de website een oproep voor een buurtbudget in Wechelderzande.

Meer over deze projecten lees je hier:
Avansa buurtbudget Balen en Arendonk
Avansa buurtbudget Lille
Lille buurtbudget
Arendonk buurtbudget
Website Buurtbudget

Op basis van de ervaringen in Arendonk en Balen verscheen er een denk- en doeboek. Hierin maak je kennis met de methodiek buurtbudget en hoe het als participatieve methodiek kan bijdragen tot meer zorgzame buurten. Daarnaast wordt er uitgebreid stilgestaan bij de rol van de procesbegeleider. In het doe-gedeelte worden concrete handvatten aangereikt om in de praktijk met buurtbudget aan de te slag te gaan.
Politeia Denk- en doeboek

 

#Grobbendoenkhoezitda? Een gemiste kans
In het voorjaar van 2022 zijn er in de wijk Nierijk (Nijlse steenweg, Oude Steenweg, Bloktstraat en omliggende straten) wegenwerken uitgevoerd.

Tijdens de gemeenteraad van mei bracht raadslid Van der Elst hier enkele vragen van buurtbewoners over aan de burgemeester (zie Van der Elst GR 20220611).

Het was een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met een buurtnota en buurtbudget. De bewoners (en de bedrijven die daar gevestigd zijn) zouden samen kunnen bekijken wat voor hun belangrijk is in de wijk, wat er in hun wijk anders kan. Met die visie kunnen ze dan samen met het gemeentebestuur aan de slag.