Energiemeters, epiloog…

Energie blijft voor deBurgers een aandachtspunt dat ze in de toekomst, als er vraag naar is vanuit de inwoners van Grobbendonk, met de hulp van dezelfde inwoners verder willen uitwerken via burgerraden, werkgroepen en dergelijke. Mogelijke pistes zijn zonnepanelen via energiecoöperaties, warmtenetten, … of elk mogelijk voorstel dat wordt voorgesteld. Hierin kan energiebesparing een mogelijke rol spelen, onder het motto “de goedkoopste energie is degene die je niet verbruikt”. En dan komen de energiemeters opnieuw in beeld, want “meten is weten”. 

Zoals je in een vorige blog kon lezen (blog energiemeters), gaat de gemeente Grobbendonk geen energiemeters aankopen, maar zet ze in op sensibilisering en doorverwijzen naar partners. 

#glosse deBurgers: Grobbendonk kiest hier de weg van de minste beslommeringen. Niets aankopen, dus geen geld uitgeven, geen extra werk voor de politieke mandatarissen ...

Maar zoals deBurgers al opmerkten, heeft de gemeente reeds energiemeters die ze gratis ter beschikking stelt van haar inwoners. De vraag is alleen hoeveel? Daar bestaat geen informatie of transparantie over. 

Zie energiemeter Grobbendonk

UPDATE 6 mei 2023 18u
Bovenstaande link naar de energiemeter op de Grobbendonkse website is sinds heel kort spoorloos verdwenen. Dit screenshot dateert van 4 mei 2023.

Mits enige moeite en zoekwerk kan je nog een energiemeter ontlenen. Het is niet helemaal duidelijk of dit via de gemeente is of dit ook werd uitbesteed. Welke, waar en hoeveel er zijn is dus koffiedik kijken. Een mailtje sturen via onderstaande link van Duurzaam Wonen geeft hopelijk meer informatie.
Duurzaam Wonen Energiemeter ?Grobbendonk?

Het komt er nu op aan om dit te communiceren naar de inwoners, zodat ze zelf aan de slag kunnen om verouderde toestellen op te sporen, of op zoek te gaan naar het sluipverbruik van tv’s en andere toestellen waarvan allerlei ledjes blijven branden. Zie hoe kan ik sluipverbruik opsporen.

Schepen Verhaegen kan dan wel zeggen dat er geen interesse is en er via het energieloket slechts een handvol vragen zijn, de waarheid is dat het bestuur van Grobbendonk en communicatie geen goeie vrienden zijn. Dit kan alleen werken als er een actieve campagne via alle mogelijke kanalen aan gekoppeld wordt. Maar, zoals eerder al aangetoond is communicatie met de inwoners niet het sterkste punt van dit bestuur, integendeel. Ook de transparantie en openbaarheid heeft hieronder zeer erg te lijden. 

#glosse deBurgers: Tip, schrijf een wervende tekst en plaats die in de Groboscoop. De tekst die op de website staat kan hiervoor gebruikt worden. Deel dit ook op de Facebookpagina van Lokaal bestuur Grobbendonk en gebruik de oude vertrouwde post voor degelijke, belangrijke informatie ipv partijpropaganda. (Hier te vinden: Lokaal Bestuur Grobbendonk ) 

In de blog over de grenzen #10 stelden we voor om jaarlijks een uitneembare katern aan de Groboscoop toe te voegen met alle belangrijke gemeentezaken. Dit zou er één van kunnen zijn.

De gele dozen, waarom niet?

Hetzelfde verhaal kan verteld worden over de gele dozen. Tijdens de raad van maatschappelijk welzijn van juni 2021 werd door Vooruit de vraag gesteld of Grobbendonk mee instapte in dit project (Hier te beluisteren: RMW juni 2021) Schepen Taelman argumenteerde toen dat gele dozen in deze digitale maatschappij voorbijgestreefd zijn. Zij zag meer in het project van “Gemeente op schema” van het ziekenhuis van Herentals. 

Vergelijking van beide projecten 

In de gele doos zitten medische en andere gegevens over de inwoner, die nuttig zijn voor diensten als brandweer, politie en medische hulpverleners in een noodsituatie. Ze wordt bewaard in de koelkast omdat dit een gemakkelijke vindplaats is voor hulpdiensten, die hier extra opmerkzaam op worden gemaakt door een sticker op de binnenkant van de voordeur. Zo kan snel de aangepaste hulp geboden worden. 

De deelnemende gemeenten bepalen zelf wie een gele doos krijgt. In sommige gemeenten zullen ook mensen met een beperking of een chronische ziekte een gele doos ontvangen. Een overzicht van de deelnemende gemeenten in de regio Kempen en de gekozen doelgroep vind je hier: Overzicht Kempen Gele Doos.  Opmerkelijk is dat Dessel iedereen vanaf 55 jaar een doos bezorgt, terwijl Vorselaar deze uitdeelt aan alle 80-plussers. Deze gele doos ontvang je gratis via je gemeente.  

Wat zit er in de doos? 

Standaard is dit de medische fiche, met onder andere chronische aandoeningen en allergieën, een up-to-date medicatielijst, een kopie van de identiteitskaart en een fichekaart (kaart met noodnummers en checklist inhoud doos) 

Indien van toepassing kunnen er nog extra documenten aan toegevoegd worden, zoals documenten met betrekking tot vroegtijdige zorgplanning of wilsverklaringen en een ingevulde fiche vermiste persoon. Deze laatste is vooral van belang voor mensen die door dementie of andere aandoeningen een verminderd oriëntatiegevoel hebben en sneller de weg kwijtraken. 

De campagne gemeente-op-schema focust zich enkel op het belang van een up-to-date medicatieschema. Ze roepen iedereen op om bij de huisdokter of huisapotheker zijn of haar medicatieschema op te vragen. Dit kan van belang zijn bij spoedopnames en dergelijke. 

#glosse deBurgers: De keuze voor de campagne gemeente-op-schema lijkt ook hier een keuze ingegeven door gemakzucht. De gemeente moet hiervoor enkel sensibiliseren. De opzet van de gele doos gaat veel verder dan enkel het medicijnengebruik, maar daar komt meer logistieke planning bij kijken voor de verdeling van de dozen. Het prijskaartje van de aankoop van gele doos zal naar verwachting ook duurder uitvallen dan de sensibilisering van de bevolking. Terwijl instappen in de beide systemen waarschijnlijk de beste optie is.

Bekijk hier de links naar beide campagnes en vergelijk zelf:
Domus Medica Kempen op Schema
Welzijnszorg Kempen – Gele Doos