Wat is deBurgers?

deBurgers vertegenwoordigt een alternatieve benadering van politiek, waarbij de lokale gemeenschap centraal staat en de traditionele structuren worden doorbroken. Ze streeft naar meer en betere directe betrokkenheid van inwoners in een gelijkwaardige samenwerking met het lokale bestuur.

Wat doet deBurgers?

Ze pakt een heleboel zaken “anders” aan dan traditionele partijen. Zo is deBurgers geen politieke partij maar een burgerbeweging. In tegenstelling tot een politieke partij die het eigen voortbestaan als eerste en hoogste doel heeft is deBurgers slechts een middel om alle inwoners een échte stem te geven gedurende de hele legislatuur. deBurgers is niet links of rechts en streeft niet naar macht of postjes. De basis is het streven naar meer transparantie, inspraak en participatie in onze gemeente.

Meer lezen over deBurgers kan op de website. Daar vind je onder andere blogs met voorbeelden hoe andere gemeenten, rondom ons en veel verder, hiermee omgaan en de mogelijkheden die Vlaanderen biedt ten volle en met succes benutten.

Wat is “een burgerlijst”?

deBurgers stelt in aanloop naar de verkiezingen een lijst samen, een zogenaamde burgerlijst. Deze lijst verschilt sterk van een lijst die ingediend wordt door politieke partijen. Zo staan er enkel onafhankelijke kandidaten op de lijst.

Om van een ‘echte’ burgerlijst te spreken zijn er zes voorwaarden.

  1. deBurgers heeft geen programma, of toch geen klassiek programma vol met beloftes en standpunten. Dit programma word pas achteraf, na de verkiezingen, opgesteld met medewerking en inspraak van iedereen die dat wil. Dit is de enige en goeie manier om een gedragen beleid te verwezenlijken. In het programma van deBurgers staan transparantie, inspraak en participatie als enige punten omdat ze de basis en het platform vormen voor een écht democratisch beleid.
  2. Nog een verschil is de manier waarop de lijstvorming gebeurd. Het begint met een publieke oproep tot kandidaten. Iedereen die wettelijk in aanmerking komt, mag zich kandidaat stellen om op de lijst van deBurgers, de burgerlijst, te staan.
    De lijst wordt met en door de kandidaten samengesteld. Niemand kan op voorhand de plaats van lijsttrekker of lijstduwer opeisen. Vooraleer de lijstvolgorde bepaald wordt, spreken ze een methode af. Dit gebeurt onder het toeziend oog van enkele mensen die nooit kandidaat zijn, geen stem of zeggenschap hebben, maar die het democratische proces bewaken en organisatorische ondersteuning bieden.
  3. deBurgers en bij uitbreiding ook de andere burgerlijsten in België leggen een sterke focus op ethiek binnen de politiek. Zo wordt er zeer actief gewerkt aan het voorkomen van corruptie en belangenvermenging. Dit kan bijvoorbeeld door het decentraliseren van macht, door het aantal mandaattermijnen te beperken en door geen cumul van mandaten toe te laten.
  4. Een vierde belangrijke vereiste is dat de initiatiefnemer(s) van de burgerbeweging niet op de lijst staan. Dit om alle schijn van belangenvermenging tegen te gaan. De initiatiefnemer heeft, net als elke andere burger in de gemeente één stem. Hierdoor is het niet mogelijk om een persoonlijke agenda door te drukken.
  5. deBurgers stellen een aantal waarden voorop zoals gelijkwaardigheid, empathie, enthousiasme en humor.
  6. Verder is ook de wijze waarop burgers bij de besluitvorming betrokken worden heel belangrijk. Burgerraden, participatietrajecten en open fractievergaderingen vormen hier een fundamenteel onderdeel van.

Een instrument om de zes voorgaande punten kenbaar te maken is de democratische eed. Kandidaten voor een burgerlijst ondertekenen de democratische eed om zich te binden aan een persoonlijke ethische code (net zoals bijvoorbeeld dokters of advocaten dat doen).

deBurgers, iets voor jou?

• We zijn op zoek naar helpers achter de schermen die zich bezighouden met het maken van de websites, blogs, quotes, … maar ook het organiseren van infoavonden, burgerraden, vergaderingen en werkgroepen allerlei. Ben je ergens goed in, laat het ons weten, ook al is het voor een kleine taak gedurende een korte tijd. Mail ons!

De organisatie-vergadertafel van deBurgers staat ook open voor iedereen die mee wil denken en ideeën vormgeven en uitwerken.

• Natuurlijk zijn we ook op zoek naar mensen die al dit werk van de vele vrijwilligers en de participatieve inbreng van de inwoners op de gemeenteraad willen brengen, mensen die op de lijst van deBurgers willen staan. Dit is evenwel niet vrijblijvend. Als je op de lijst staat, moet je ook de intentie en verantwoordelijkheid hebben om, als je eenmaal verkozen bent, effectief en actief te zetelen in de gemeenteraad en zo goed mogelijk de beslissingen van de burgers uit te dragen, te verdedigen en uit te voeren. Mail ons!

Steun deBurgers!

Heb je geen tijd om actief mee te werken aan de verbindende samenleving dan kan je deBurgers een financiëel steuntje in de rug geven. Hoewel deBurgers geen gebruik maakt van de standaard partijpolitieke campagnestreken (koppencampagnes, wildplakken, straatvervuiling, deur-aan-deur privacyschending, cadeautjes, enz.) hebben we toch een beperkt budget nodig om de inwoners te informeren over de mogelijkheden. Alles wat deBurgers ontvangen, doen en uitgeven is uiteraard transparant en openbaar te consulteren.

Meer weten? Hou dan zeker de website in de gaten want onze volgende blog geeft meer uitleg…

Je kan deBurgers altijd bereiken voor tips, info en vragen op grobbendonk@deburgers.be