deBurgers maakten een uitstapje naar het Oost-Vlaamse Wichelen. Wichelen is een gemeente te vergelijken met Grobbendonk, met 11.960 inwoners, een oppervlakte van 23,2 km2 en twee deelgemeenten, Serskamp en Schellebelle (Grobbendonk 11.519 inwoners en 28,37 km2).

Wichelen stelde in 2022 een spiegelgemeenteraad samen. Het doel van deze spiegelgemeenteraad was om uit te zoeken of een fusie met één of meerdere van de aangrenzende gemeenten (Dendermonde, Lede, Wetteren, Laarne en Berlare) wenselijk was.

De spiegelgemeenteraad bestond uit 24 inwoners van de gemeente die op 17 juni 2022 onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder uit het bevolkingsregister geloot werden. Er werden 12 vrouwen en 12 mannen, verdeeld over 8 inwoners uit elke deelgemeente en telkens 8 uit de leeftijdscategorieën jonger dan 30, tussen 30 en 60 en 60-plus geloot.

In een video op Youtube leggen acteur en presentator Joris Hessels –oa radio Gaga– en de liberale burgemeester Kenneth Taylor (Samen) uit wat er van de spiegelgemeenteraad verwacht wordt.

Op donderdag 15 september kwam de spiegelgemeenteraad voor een eerste maal samen, onder leiding van VRT-journaliste Fatma Taspinar. Een aantal experten kwamen meer info geven bij de fusie en ook de ambtenaren kwamen hun visie geven. Ook een ervaringsdeskundige, de burgemeester van Kruisem (fusie van Kruishoutem en Zingem) kwam langs.

Verslag van deze zitting (2 uur 20 minuten) te bekijken op Youtube.

Op zaterdag 17 september kwamen vertegenwoordigers van alle buurgemeenten langs om hun gemeente voor te stellen.

Verslag hiervan (2 uur 44 minuten) vind je ook op Youtube.

Daarna volgde het derde deel van het traject en delibereerden de leden van de spiegelgemeenteraad om tot een besluit te komen.

#glosse deBurgers: verschil deliberatie en debat: deliberatie is gericht op samenwerking, begrip en consensus, terwijl debat gericht is op overtuiging, argumentatie en competitie.

De conclusie en aanbevelingen kan je hier bekijken.

Er was nog een vervolgtraject in juni van dit jaar. Een –deel– van deze beraadslaging kan je hier beluisteren:
https://www.facebook.com/Wichelen/videos/6197507290346014

Bij dit ganse proces zijn meerdere vragen en/of opmerkingen te maken.

Vooreerst, zo’n loting, is dat wel democratisch?

Hierop zullen deBurgers nog terugkomen in een volgende blog.
Ondertussen kan je al kijken naar deze video op Youtube van David Van Reybrouck. Hierin stelt hij dat gedurende de 3000-jarige geschiedenis van de democratie –van de Oude Grieken tot nu– er slechts de laatste 200 jaar met verkiezingen gewerkt wordt. Daarvoor werden meeste functies geloot.

En die 24 leden van de spiegelgemeenteraad, kennen die iets van fusies?

Eerlijk? Neen, en dat is net evenveel als de meeste gemeenteraadsleden van Wichelen. Maar ze kregen op die twee dagen alle info die nodig is om tot een besluit te komen. Experten van de KU Leuven en het agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid voorzagen hen van de nodige kennis om goed geïnformeerd aan de slag te kunnen gaan. Verder was er een burgemeester van een fusiegemeente die zijn ervaringen deelde. Via fusiefiches en een voorstelling van de buurgemeenten waren ook alle cijfers van eventuele fusiepartners beschikbaar.

Wat met de andere inwoners van Wichelen, hebben die dan niets in de pap te brokken?

Die konden via de livestream op Facebook en YouTube deelnemen vanop de eerste rij. Ook zij kregen alle informatie van de experten en hadden toegang tot de fusiefiches die besproken werden. Op die manier konden zij zich enerzijds ook een mening vormen en tegelijkertijd zien hoe de spiegelgemeenteraad tot zijn besluit kwam.