Bij het begin van een nieuw jaar hoort traditioneel een terugblik op het voorbije jaar. deBurgers maakten deze oefening voor de gemeenteraad en kwamen tot enkele onthutsende vaststellingen.

Pas als je alles op een rij zet, valt het op hoe erg het gesteld is met de Grobbendonkse politiek. Het verval is nu zelfs open en bloot zichtbaar in de gemeenteraad. De gemeenteraad zou de plek bij uitstek moeten zijn waar het beleid van een gemeente bepaald wordt. Of om het met enkele dure woorden te zeggen:

De gemeenteraad vertegenwoordigt de ganse bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste en hoogste bestuursorgaan. De gemeenteraad maakt het beleid en heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang.

Helaas niet zo in Grobbendonk. Bevoegdheden van de gemeenteraad worden zonder blikken of blozen overgeheveld naar het college van burgemeester en schepenen. Zo werden in december opnieuw een aantal bevoegdheden overgedragen aan het college. Het college, dat wettelijk instaat voor het dagelijks bestuur van onze gemeente, krijgt zo steeds meer bevoegdheden en bepaalt niet alleen het dagelijkse beleid, maar ondertussen het ganse beleid van onze gemeente. En dat met slechts zes (6!!) personen, ergens in een spreekwoordelijk achterkamertje van het gemeentehuis. Geen debatten, geen beleid en geen beslissingen meer in een gemeenteraad die zichzelf volledig buitenspel gezet heeft. En omdat het college niet openbaar is, is er geen controle mogelijk op hun beslissingen, niet door de gemeenteraadsleden en zeker niet door de inwoners van Grobbendonk.

Met als gevolg dat de gemeenteraad monddood gemaakt is en slechts kruimels krijgt toegeworpen onder de vorm van kennisname van verslagen van allerlei intercommunales, rekeningen van het kerkfabriek, gratis grondafstanden bij werken, …
De gemeenteraadsleden geven er dan ook bij bosjes de brui aan. Tot dusver zijn er reeds acht gemeenteraadsleden die de pijp aan “Maarten” gaven. Tegen dit tempo zullen op het einde van de legislatuur in 2024 twaalf (12!!) raadsleden vervangen zijn, meer dan 50%.
Dat de motivatie bij vele gemeenteraadsleden op een laag pitje staat kon je ook merken tijdens de gemeenteraad van september. Liefst negen (9!!) raadsleden waren afwezig tijdens de eerste gemeenteraad na de vakantie. Op enkele zieken na vond de rest het niet nodig om hun maandelijkse beloning van 260 euro te komen ophalen.

Om het failliet van de Grobbendonkse politiek te illustreren werd er in december zelfs een stemming gehouden over het feit of een bepaald punt ter stemming in de gemeenteraad moest komen.

deBurgers pleiten voor meer democratie door transparantie, inspraak en participatie. Dat dit heel hard nodig is, bewijst het gemeentebestuur keer op keer. Er is zelfs geen transparantie, inspraak en participatie voor de gemeenteraadsleden meer, laat staan voor de inwoners van onze “modelgemeente”.