De Livestream gemeenteraad kan je hier bekijken.

 

Agenda

De gemeenteraad van oktober telde 12 agendapunten. De eerste 11 punten werden afgehandeld in 19 minuten. Enkele algemene vergaderingen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, omgevingsvergunningen, … 

Sociale woningen

Punt zeven, over het lokaal toewijzingsreglement van sociale woningen, lokte wat vragen uit van de oppositie. Hier werd verdere uitleg gegeven door schepen Taelman.  

 Verder had raadslid Verbeeck een opmerking over een bijlage die te laat aan de toelichting bij de agenda van de gemeenteraad werd toegevoegd. 

Verzekeringen

Blijkbaar heeft verzekeraar P&V alle verzekeringscontracten betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid, de brandverzekering en de motorrijtuigenverzekering vroegtijdig opgezegd. Tegen 1 januari 2023 moet het lokaal bestuur van Grobbendonk en de welzijnsvereniging De Wijngaard deze verzekeringen hernieuwen. Hiervoor werden gunningsvoorwaarden en lastvoorwaarden opgesteld die in agendapunt 10 ter stemming voorlagen. 

Raadslid Wouters had hier een vraag over. Helaas kon men hem de reden van de opzegging door de verzekeraar niet meedelen.
Raadslid Verbeeck had een typefout opgemerkt in de tekst die ter stemming voorlag.

Samenvatting

Een korte raad waarin de oppositie weinig kansen greep om een constructieve bijdrage te leveren. De enkele vragen bleven zonder degelijk antwoord. Tot zover het onbestaande debat in de Gemeenteraad, nochtans haar eerste taak. 

Hoe zou het zijn met…

Zoals steeds werd de raad afgesloten met gemeentelijke aangelegenheden – mededelingen en vraagstelling. Hier krijgen de raadsleden de mogelijkheid om het bestuur te ondervragen over de uitvoering van het beleid. Door een spel van vraag en antwoord proberen de raadsleden (vooral van de oppositie) zich te profileren. Maar ook de meerderheid speelt soms een spelletje “vooraf gescripte vragen en antwoorden” onder elkaar.

Eén van de wederkerende vragen is: “Hoe zou het zijn met …”. Zo kwam in deze gemeenteraad de situatie van de spooroverwegen in Bouwel ter sprake, evenals de McCainsite en de leidingstraat Antwerpen – Ruhrgebied. Ook vragen over actuele thema’s komen aan bod. Zo waren er vragen  over afgevallen bladeren en het nieuwe evenementenloket.

Ongebruikte kansen 

En toen kwam de fractie Vooruit, waarschijnlijk zonder het zelf te beseffen,  plots met een fantastische voorzet over hoe het er zou kunnen aan toe gaan op een echte gemeenteraad.

In hun vraagstelling naar mogelijke besparingen bij de straatverlichting, verwezen ze naar het plan van de vorige legislatuur om lichten selectief te doven.

Dit was de gelegenheid bij uitstek om dat plan, eventueel in een aangepaste versie, als een agendapunt op de gemeenteraad te brengen. Vooraf door de fractie uitgewerkt en onderbouwd. Hierdoor zouden er discussies, voorstellen en mogelijke aanpassingen kunnen komen aan de bestaande toestanden. Op het einde van de discussie zou men over het voorstel kunnen stemmen. 

 De gelegenheid deed zich voor en ging ongebruikt voorbij. Wat een gemiste kans! 

In een vorige blogpost verwezen deBurgers reeds naar het gebruik van gemeenteraadscommissies in Zoersel, waar agendapunten voor de gemeenteraad voorbereid worden door uitgebreide discussies te voeren en specialisten en belanghebbenden aan het woord te laten. (over de grenzen #1)

Interne Nota deBurgers #4

  • Gemeenteraadsleden hebben de mogelijkheid om agendapunten aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen en ter stemming voor te leggen. De gemeenteraad (of een gemeenteraadscommissie) is de plaats bij uitstek waar gemeenteraadsleden, over de grenzen van meerderheid en oppositie, met elkaar in discussie kunnen gaan over allerlei beleidsbeslissingen. Er moet dan natuurlijk door de raadsleden wel vooraf enig werk gedaan worden. Dat is trouwens waarvoor ze verkozen zijn.
  • In Grobbendonk wordt van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt en de raadsleden komen gewoon 1 keer per maand hun zitje verwarmen en pogen zich met een simpel vraagje in de notulen te werken. Meestal krijgt die vraag een ontoereikend antwoord en komt er verder geen debat.
  • Het is nochtans de taak van de Gemeenteraad en ALLE raadsleden om beleid te maken en het College te controleren op hun uitvoerende opdracht. Ook de “oppositie” moet gebruik maken van de mogelijkheid om voorstellen op de agenda te zetten, erover te debatteren en ter stemming voor te leggen. Zonder dat is een raadslid nutteloos en heeft de Gemeenteraad geen functie meer. De bal ligt in het kamp van de raadsleden en de bevolking moet toezien op de democratische plicht van alle raadsleden.
  • Een zitje in de Gemeenteraad is NIET vrijblijvend!