Geel blijft een bron van inspiratie met kleine initiatieven richting inspraak en participatie.

Het Burgerbudget

Zo heeft stad Geel een burgerbudget.

Hiervoor stelt de stad tweejaarlijks 100.000 euro ter beschikking aan zijn inwoners om projecten uit te voeren die Geel aantrekkelijker of leefbaarder willen maken.
Het verschil met participatietrajecten (zie blog ideevoorgeel) is dat de aanvragers verondersteld worden zelf mee te werken aan de praktische uitvoering van hun project. Bijna automatisch gaat het dan over kleinschalige projecten.
Alle Gelenaar – ook minderjarigen – die graag zelf de handen uit de mouwen willen steken om hun project te realiseren, kunnen een burgerbudget aanvragen. Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden.
Zo moeten de projecten duurzaam zijn, alle inwoners ten goede komen en passen binnen het meerjarenplan. De aanvrager moet zelf ook een actieve bijdrage leveren aan het project.

Zonder drempels voor iedereen

Voorstellen kunnen ingediend worden tijdens een bepaalde periode via de website www.ideevoorgeel.be. Er volgt een screening van de voorstellen door de participatieraad, waarna de geselecteerde projecten op de website voorgesteld worden.
Via een stemming waaraan alle Gelenaren vanaf 10 jaar kunnen deelnemen wordt bepaald welke projecten een budget ontvangen.
Na de goedkeuring, hebben de aanvragers twee jaar de tijd om hun voorstel uit te voeren, in samenspraak met een projectteam waarin ook vertegenwoordigers van de betrokken buurt zitten. Na afloop dienen de uitvoerders een eindrapport in met daarin het afgelegde traject en de evaluatie van het project.

Bekijk de campagne video Burgerbudget Geel

Bekijk hier de projecten voor 2022

#Grobbendonkhoezitda?

Tja, heel simpel in Grobbendonk is er geen burgerbudget. Wat echter niet wil zeggen dat het gemeentebestuur geen kleine projectjes wil uitvoeren in samenwerking met zijn inwoners.
Dat de gemeente oren heeft naar deze wensen heeft, is op zich toe te juichen. Alleen gebeurt het nu ongestructureerd, niet transparant en misschien zelfs een beetje willekeurig.