Elke gemeente is verplicht om na het eerste jaar van de verkiezingen een meerjarenplan op te stellen. De stad Geel koos ervoor om zijn meerjarenplan 2020-2025 te maken in samenwerking met elke Gelenaar.

Een echte campagne!

Via een campagne met de naam “Zeggetis!” werden alle inwoners opgeroepen om hun ideeën en suggesties voor Geel te delen. Via een speciale editie van het stadsmagazine InfoGeel (= plaatselijke Groboscoop) kreeg iedereen postkaarten in de brievenbus om suggesties en ideeën op te noteren. Deze kaarten werden verzameld in gele brievenbussen die over Geel verspreid stonden.

Daarnaast was er het online platform ideevoorgeel.be, waar elke burger een idee of suggestie kon posten. Andere inwoners konden hier op reageren.

Niet veel later was iedereen welkom op de gespreksavond “Zeggetons!”. Deelnemers wisselden van gedachten over de ingestuurde suggesties en voegden nog enkele nieuwe ideeën toe. Ook de Geelse adviesraden hadden heel wat ideeën en suggesties.

Al die reacties, suggesties en ideeën die via al die kanalen binnen kwamen werden ondergebracht in een eindrapport volgens de verschillende thema’s die het stadsbestuur vooraf bepaalde. In het rapport vind je letterlijke citaten uit de bevraging.

Cijfers

Briefkaarten : 805 ideeën
Website : 345 ideeën en 1152 stemmen
Gespreksavond : 50 deelnemers
Adviesraden : 300 ideeën

Hier vind je het rapport

#Grobbendonkhoezitda?

Ook gemeente Grobbendonk deed een poging om de inwoners te betrekken bij het opstellen van het meerjarenplan.
Er werden een aantal mensen uitgenodigd (In alle straten van het grondgebied kreeg een vooraf bepaald huisnummer een uitnodiging) voor een rondetafelgesprek op zaterdagavond 30 maart 2019 in De Volle Vaart. Dit resulteerde in een 60-tal deelnemers. Daarnaast werd er ook een enquête afgenomen via de website en een gedrukte versie. Hierop reageerden 139 inwoners digitaal, naast enkele per post.
Dit proces mondde uit in een omgevingsanalyse, bekijk ze hier.