In de vorige blogpost namen we een kijkje in de gemeenteraad van Zoersel. Wat ons daarbij opviel was dat de gemeenteraad begon met de mogelijkheid tot stellen van een vraag door de inwoners. Het klonk ons als muziek in de oren toen de gemeenteraadsvoorzitter de raad opende met de woorden : “Het is half acht, we beginnen met het vragenhalfuurtje. Zijn er mensen in het publiek die graag een vraag stellen?”

beluister hier de start van de gemeenteraad: Gemeenteraad Zoersel

 #hoetofzouhetzijn als dit in Grobbendonk ook mogelijk was.

Participatiereglement Grobbendonk
Voor zij die het nog niet wisten, dit kan ook in Grobbendonk. Er is namelijk een participatiereglement gestemd waarin de mogelijkheid tot het stellen van een vraag aan de gemeenteraad voorzien is, weliswaar met de nodige belemmeringen.

Hiervoor gaan we even terug in de tijd, namelijk naar begin 2019.

Tijdens de gemeenteraad van 24 januari van dat jaar werd het huishoudelijk reglement ter stemming voorgelegd. De oppositie had hier een aantal opmerkingen over. Schepen Martine Taelman geeft ook mee dat haar fractie nog zoekende is over hoe ze inspraak en transparantie moeten realiseren. Alle voorstellen van de oppositie zijn welkom. Er werd unaniem besloten dat de stemming uitgesteld wordt naar volgende maand. Aan de oppositie wordt gevraagd om alle opmerkingen schriftelijk in te dienen. Deze zullen dan door de meerderheid geëvalueerd worden.

De volgende gemeenteraad van 28 februari stond dit punt terug op de agenda. Het huishoudelijk reglement werd nu wel goedgekeurd, maar er werd een nieuw artikel aan toegevoegd :

Art. 40. – Het inspraakrecht van de gemeenteraad wordt uitgewerkt in een apart  participatiereglement.

Het was de burgemeester zelf die liet weten dat er een deftig en uitgebreid inspraakreglement zal opgesteld worden dat veel verder gaat dan een enkel spreekrecht in de gemeenteraad. De burgemeester belooft, tegen de gemeenteraad eind april, een degelijk en uitgebreid reglement rond inspraak voor onze gemeente voor te leggen.

 Ook deBurgers maakten van de gelegenheid gebruik en dienden een voorstel in voor het participatiereglement.

Tijdens de gemeenteraad van april wordt er effectief een participatiereglement gestemd met daarin ook een vragenhalfuurtje.

Hierdoor is het voor inwoners van Grobbendonk mogelijk om een vraag te stellen voorafgaand aan de gemeenteraad. In tegenstelling tot de gemeenteraad van Zoersel, waar inwoners spontaan een vraag kunnen stellen, gaat er in Grobbendonk een hele aanvraagprocedure aan vooraf en is niet elke vraag toegelaten.

Zo moet de vraag minimum 10 dagen vooraf ingediend worden. Verder is er 5 minuten spreektijd per vraag voorzien.

aanvraagformulier vraag gemeenteraad: Hier downloaden!

Helaas is deze mogelijkheid niet bekend bij de meeste inwoners van Grobbendonk. Een artikeltje in de Groboscoop waarin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden van het participatiereglement zijn zou al heel veel kunnen helpen en een echte campagne zou nog beter zijn. Zoals trouwens reeds vermeld in het Burgerrapport 2019 van deBurgers.

bekijk hier het Burgerrapport op het Burgerplatform

Heb je graag hulp bij het opstellen van je vraag en de aanvraagprocedure? deBurgers willen je hier graag mee verder helpen. Neem contact via grobbendonk@deburgers.be

Bekijk hier het volledige reglement van het vragenhalfuurtje: Participatiereglement Grobbendonk