Tijdens gemeenteraden merken we af en toe vreemde dingen op. Deze maand zagen we hoe het bestuur over de werken op Nierijk zelf de touwtjes in handen houdt in plaats van heel actief de inwoners bij deze werken te betrekken.

Reeds in april had gemeenteraadslid Van der Elst een vraag gesteld over de vorderingen van de werken. Burgemeester Verhaert beloofde toen een bewonersbrief.

Ook tijdens de gemeenteraad van mei maakte gemeenteraadslid Van der Elst enkele opmerkingen van buurtbewoners over de weg- en rioleringswerken Nierijk kenbaar aan burgemeester Verhaert:

Buurtbewoners ervoeren nog steeds een gebrek aan communicatie. Alhoewel er een bewonersbrief verdeeld was met de planning van de werken, bleek deze volgens sommigen niet voldoende aangepast aan de werkelijke planning van de uitvoering. Ook waren er vragen over de verharding en ontharding van het openbaar domein en het bijhorende onderhoud van de groene zones op openbaar domein.
Ook zou er mogelijks eventueel aan een nieuwe verkavelingsaanvraag voor een achterliggend stuk gewerkt worden. Burgemeester Verhaert gaf aan dat het pas mogelijk is om te discussiëren als de aanvraag is ingediend.

#hoetofzouhetzijn als je je eigen straat mee kan ontwerpen?

Bekijk hieronder het fragment

Interne Nota deBurgers #1

  • Betrek de buurtbewoners van bij het begin van de planning bij het project, zodat ze hun inbreng hebben, maar bovendien ook weten waarom sommige zaken niet anders kunnen.
  • Zorg voor een goede communicatie bij de uitvoering van projecten, zodat de buurtbewoners mee zijn in het ganse verhaal. Niet iedereen zal het ganse traject van het project (burgerraad, werkgroepen, …) van nabij kunnen volgen. Ook schijnbaar kleine ingrepen kunnen voor sommige buurtbewoners grote aanpassingen vergen in hun routine en zijn belangrijk om mee in de communicatie opgenomen te worden.
  • discussieer niet over zaken die eventueel zouden kunnen gebeuren, zolang er geen concrete aanvragen of aanwijzingen zijn, is het meer gissen dan weten.