Openheid over besparingen

Soms worden plannen in de war gestuurd door externe omstandigheden. 2022 was een jaar met een hoge energiekost en een hoge inflatie met stijgende loonkosten tot gevolg. Ook een gemeente ondervindt daar hinder van. Hoe ga je daar mee om als gemeentebestuur? Sommige geplande werken kunnen niet allemaal doorgaan, de meerjarenplanning komt in gedrang, er moeten knopen doorgehakt worden, … 


In Info Lille van januari/februari staat een artikel van twee pagina’s over hoe de gemeente Lille hiermee omgaat. Op een transparante manier geeft de gemeente info over hoe zij deze crisis wil aanpakken. 

 

#Grobbendonkhoezitda 

Er is enkel een vraag gesteld tijdens de gemeenteraad van november 2022 door Vooruit over het al dan niet doven van de verlichting ‘s nachts. Dit was volgens de burgemeester niet nodig omdat Grobbendonk reeds zeer ver stond met het verledden van de straatverlichting. 

Zoals steeds met het Grobbendonks lokaal bestuur is transparantie en communicatie niet echt een specialiteit van het huis. Het zou het bestuur sieren als ze hierover heel open en begrijpbaar zouden berichten aan de bevolking. Waarom besparingen, of waarom niet? Waar en hoe, of nergens? Welke impact heeft het op het budget en de financiële situatie van onze gemeente, of is er geen impact? Wat met de komende jaren? Hoe zijn we die crisis doorgekomen of zijn er nog heikele punten waar we rekening mee moeten houden enzomeer enzovoort? Een zeer gemiste kans!