De voorbije weken hebben deBurgers regelmatig over de grenzen gekeken. Hierbij gingen we op zoek naar voorbeelden van hoe er in andere gemeenten omgegaan wordt met inspraak, transparantie en participatie. Zo bekeken we de gemeenteraadscommissies en het vragenhalfuurtje in Zoersel, het participatieplatform en burgerbudget in Geel en tenslotte de kindergemeenteraad in Vorselaar.

Stuk voor stuk allemaal kleine stapjes op weg naar meer democratie, die ondertussen hun deugdelijkheid bewezen hebben. Vooral de vele initiatieven in Geel vielen op.

 

Geel, vooruitstrevend in participatie?

Hoe komt het dat Geel zo actief is als het gaat over participatie? Eigenlijk begon dat al voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, toen vijf van de zes Geelse partijen gesprekken startten over burgerparticipatie en nieuwe vormen van lokale democratie. Er was dus bij zowat alle lokale politici de wil om hier mee aan de slag te gaan.

Er werd vertrokken van drie basispunten.

  1. De samenwerking moet werken voor iedereen die een idee, een project of een bijsturende opmerking heeft.
  2. De participatieve beleidsstructuur moet de lokaal aanwezige expertise van de stad kunnen betrekken.
  3. En het moet een open samenwerking over de partijgrenzen heen mogelijk maken.

Deze gesprekken mondden op 15 mei 2018 – enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen uit in het Dimphna en Gerebernus memorandum. In dit memorandum verklaren alle betrokken partijen zich akkoord met het principe dat elke inwoner in Geel een idee mag lanceren, dat dan via een participatietraject kan worden uitgewerkt. Zo kwam het ook in de verkiezingsprogramma’s en het bestuursakkoord dat gesloten werd na de verkiezingen. De bedoeling is om het beleid te voeden met initiatieven en ideeën van burgers.

 

Akkoord over partijgrenzen en uitvoering

Zo lezen we bv in het programma van De Brugpartij onder het item burgerparticipatie: “Voor een mogelijke praktische invulling van dit beleidspunt verwijzen we naar het ‘Dimpna en Gerbernusmemorandum’, dat werd opgesteld na constructief overleg over de partijgrenzen heen, en dat als bijlage van ons programma wordt weergegeven.”

Bron: De Brugpartij participatie

Na de verkiezingen van 2018 werd het memorandum als basis voor het participatiereglement van Geel gebruikt. Zo werd er een participatieraad opgericht en kwam er een participatieplatform. Bovendien is er een schepen die bevoegd is voor het participatiebeleid.

 

#Grobbendonkhoezitda?

Helaas is zo’n samenwerking over de partijen heen nog toekomstmuziek in Grobbendonk.
deBurgers engageren zich echter om ook in Grobbendonk een soortgelijk memorandum, aangepast aan de Grobbendonkse situatie, op te stellen.
Daartoe roepen ze alle partijvoorzitters op om samen een tekst te schrijven die kan dienen als het Ouwen-memorandum van de gemeente Grobbendonk.
Alle partijvoorzitters werden hiervoor vandaag uitgenodigd via mail. Daarna houden deBurgers iedereen op een transparante wijze op de hoogte van de vorderingen. Het eerste gesprek over de partijgrenzen heen heeft plaats in december 2022.

Bekijk HIER de speciale Ouwen-Memorandum opvolgingspagina.