Enkele dagen nadat deBurgers de blogpost over de behandeling van de motie “Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)” online plaatsten verscheen in de media een artikel over de aanpak van de gemeente Zoersel.

zie blogpost : 25/6/2022 Grobbendonk gemeenteraad juni

bron : artikel Vrt Nws over Zoersel

Het verschil in aanpak tussen de gemeenten Grobbendonk en Zoersel intrigeerde ons en daarom gingen we op onderzoek. Het ging deBurgers hierbij niet over de inhoud van de gestemde teksten, maar over hoe deze teksten tot stand kwamen.

Februari 2022
Eind februari bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de aanpak van het stikstofprobleem.

April 2022
Op dinsdag 19 april 2022 startte het openbaar onderzoek rond de nieuwe stikstofaanpak van de Vlaamse Regering. Vanaf dat moment lagen alle maatregelen uit het ontwerp-stikstofkader en het bijhorende milieueffectenrapport ter inzage in gans Vlaanderen. Dit openbaar onderzoek gaf  iedereen de kans om opmerkingen en eventuele bezwaren te formuleren en in te dienen voor 17 juni. Gemeentebesturen werden ook zelf om advies gevraagd en kunnen dit indienen tot 1 augustus.

Mei 2022
Kort na de start van het Openbaar Onderzoek is de schepen van landbouw van Zoersel zich (naar eigen zeggen) in de materie gaan verdiepen. Hij heeft gesprekken gehad met alle belanghebbenden (Boerenbond, ABS, natuurpunt, BBL). Bij zijn Grobbendonkse collega schepen blijft het stil.

Enige tijd later is er  een vergadering geweest met de Zoerselse landbouwers, waarop ALLE landbouwers aanwezig waren. Er werd een tekst opgesteld in samenspraak met de landbouwers met een aanbeveling voor de Vlaamse regering. In Grobbendonk blijft het stil.

In Zoersel wordt het ganse college van burgemeester en schepenen (CBS) er bij betrokken, die de tekst goedkeurt. Nog steeds geen reactie in Grobbendonk.

Juni 2022
Op dat moment dient een Zoerselse oppositiepartij een extra agendapunt voor de gemeenteraad in over het stikstofakkoord. In onderling overleg wordt beslist om het agendapunt voor te bereiden in de zogenaamde gemeenteraadscommissie. Op deze commissie gaf iemand van Boerenbond een presentatie over het PAS. Er waren ook 2 landbouwers aanwezig die hun visie gegeven hebben en in overleg/discussie gingen met de gemeenteraadsleden. Vanuit de landbouwers en oppositie kwamen er nog enkele opmerkingen om in de opgestelde tekst meer te verwijzen naar de specifieke problemen van de Zoerselse landbouwers.

beelden: de gemeenteraadscommissie in Zoersel met presentatie en gesprek met de 2 landbouwers

In Grobbendonk blijft het stil. Of toch niet, op de website van de gemeente verschijnt een aangepaste agenda voor de gemeenteraad met een bijkomend agendapunt, ingediend door CD&V over het stikstofprobleem.

Op de gemeenteraad van Zoersel stelt de schepen van landbouw de door het CBS aangepaste versie van de aanbeveling voor Vlaanderen voor, die rekening houdt met de opmerkingen die tijdens de gemeenteraadscommissie gedaan werden. Deze tekst wordt unaniem goedgekeurd. De grootste discussie gaat hier over wie de pluimen krijgt voor dit initiatief.

beelden: gemeenteraad Zoersel met veel profileringsdrang

Conclusie
Hoe het in Grobbendonk verliep met de lobbytekst van de Boerenbond las je reeds in één van de vorige blogposts. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Grobbendonks schepen van landbouw Eric Van Meensel gelijk heeft als hij aangeeft niet de spreekbuis te zijn van de Boerenbond. Maar hij kon wel, zoals zijn Zoerselse collega, zich vergewissen van de invloed die het stikstofakkoord heeft op de Grobbendonkse landbouwers en hiermee actie ondernemen. Het gegeven dat zij een groot deel van het Grobbendonkse grondgebied beheren, is hier reden genoeg voor.