Het Ouwen-Memorandum werd in de kiem gesmoord door de partijbelangen en de persoonlijke belangen van lokale politici. 

 

EEN VERBINDEND IDEE

deBurgers namen het initiatief om, naar analogie met de stad Geel, een memorandum op te stellen waardoor inspraak en participatie in Grobbendonk naar het niveau van Vlaanderen en de ons omliggende gemeenten zou gebracht worden. Vanaf de volgende legislatuur en over de partijgrenzen heen. Er was een participatietraject uitgewerkt, als voorbeeld en aanzet tot een gesprek en samenwerking.

Meer informatie op onze Ouwen-Memorandum pagina.

GEEN INTERESSE 

Alle partijvoorzitters werden uitgenodigd, slechts één (Vlaams Belang) kwam op de afgesproken dag langs. Er was zelfs geen enkele andere voorzitter die de moeite deed om zich te verontschuldigen of te reageren.

Er werd dan ook afgesproken om die avond geen verdere actie te ondernemen. Als volgende stap werden alle eenentwintig gemeenteraadsleden, onze verkozenen, uitgenodigd om apart of in fractie langs te komen. De reactie was nog bedroevender, niemand kwam opdagen, geen enkele officiële verontschuldiging van een raadslid, zelfs geen ontvangstbericht. Enkel Maarten Wouters reageerde met de melding van zijn ontslag en de naam van z’n opvolger. Hij zei in 2017 tegen Apache nog het volgende… 

Verder kregen we van niemand een reactie. deBurgers  concluderen hieruit dat geen enkele Grobbendonkse partij geïnteresseerd is in wat hun kiezers denken of willen. Dat ze geen zin hebben om met hun inwoners te communiceren en er tijd in te steken.

NOCHTANS VOORBEELDEN GENOEG 

Reden te meer om transparantie, inspraak en participatie blijvend onder de aandacht te houden. Het is duidelijk dat Grobbendonk een beweging als deBurgers hard nodig heeft. Om de lobby van alle inwoners te zijn die van hun verkozen gemeenteraadsleden eerlijkheid, communicatie, inzet, vertegenwoordiging, controle en open beleid verwachten. Wat hen door de democratie, de Belgische wetten en Vlaamse decreten gewaarborgd wordt. Inspraak en participatie zijn zelfs een speerpunt van de huidige Vlaamse regering en stokpaardje van Bart Somers (OpenVLD), minister van binnenlands bestuur. En partijgenoot van onze burgemeester… net zoals WF Schiltz…

Als we de vraag durven stellen wat nu wel of niet een overheidstaak is, betekent dat ook dat we moeten inschatten welke verantwoordelijkheden we teruggeven aan burgers en hoe we burgers zelf de regie kunnen laten voeren over hun eigen leven. En ik heb het zien gebeuren. Het kleine wonder, wanneer burgers met dit vertrouwen aan de slag gaan. Wanneer de politicus niet de spits is, maar de coach, en het de mensen en bedrijven, organisaties en verenigingen zelf zijn die kunnen scoren. Wanneer plots gewone burgers aan politiek doen met elkaar. En oplossingen vinden die ze samen uitdragen. Wanneer ze begrijpen wat kan en niet kan en vooral waarom. Dat kleine wonder heet de hergeboorte van de democratie.
(Willem-Frederik Schiltz, OpenVLD, over inspraak en participatie in zijn boek “Beton”)

DE TOEKOMST 

deBurgers zullen dan ook vrijwillig met goesting en veel dienstbaarheid verdergaan om die democratie en de rechten van alle inwoners te blijven verdedigen. Maar vooral ook om inspraak en participatie overal op de agenda te plaatsen en onze verkozen vertegenwoordigers alert te houden en hen constant op hun plichten en verantwoordelijkheden te wijzen. Dat zijn geen politieke spelletjes of verkiezingspraat zoals je van partijen en politiekers gewoon bent, maar een onvoorwaardelijke belofte van gewone, onafhankelijke burgers! 

DeBurgers hebben altijd handen te kort, wil je meewerken, stuur ons je bericht op grobbendonk@deburgers.be