Bijna 900 verkozen Vlaamse gemeenteraadsleden (894 om exact te zijn), zijn sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gestopt, of zelfs niet begonnen aan hun mandaat. Dit blijkt uit een bevraging van CD&V.

Hoe is de situatie in Grobbendonk?

Ook in Grobbendonk zijn er ondertussen 7 gemeenteraadsleden (= één derde) vervangen.

Herman Cambré (Vooruit) koos ervoor om niet te zetelen.
Paul Van Rompaey (Gib), Alex Van Peer (Gib), Jelena Cecelja (Gib), Hilde Leens (N-VA), Walter Cambré (Vooruit) lieten zich vervangen. Ook Anne Appeltans-Janssens (Lokale lijst) werd vervangen door Gert Franssen, die op zijn beurt ook vervangen werd. Opvallend daarbij is dat meerdere partijen diep in hun lijst moeten grijpen.
Daarnaast zette Ulrich Anthonis (GiB) een stap terug en leverde zijn schepenambt in. Hij bleef wel gemeenteraadslid.

Wat zijn de oorzaken?

Als reden werd er in de bevraging van CD&V verwezen naar “te weinig tijd, te weinig steun en te weinig impact”. Om hieraan tegemoet te komen stelde CD&V een tienpuntenplan op. Wat de bevraging en het tienpuntenplan echter over het hoofd zien, is de demotivatie van de gemeenteraadsleden.

1. Weinig inbreng van gemeenteraadsleden

Grote projecten worden steeds meer en meer door studiebureaus en dergelijke voorbereid. Deze gaan in overleg met burgemeester en schepenen en de administratie. Gemeenteraadsleden worden pas op het einde bij het ganse proces betrokken, wanneer reeds een groot aantal zaken beslist zijn en geen debat of inbreng meer mogelijk zijn.

2. Delegeren van bevoegdheden gemeenteraad naar schepencollege

Het  delegeren van bevoegdheden leidt tot een verminderde openbaarheid en minder duidelijkheid voor de inwoners van Grobbendonk. Want punten die niet op de gemeenteraad komen gaan naar het college van burgemeester en schepenen. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar noch transparant. De beslissingen worden genomen door slechts een handvol mensen.

Het delegeren van bevoegdheden duwt deze punten uit de openbaarheid naar de achterkamers.

3. Voorbeeld Grobbendonkse Gemeenteraad november 2022

Zo werd op de gemeenteraad van 10 november 2009  de bevoegdheid voor het opstellen van de gemeentelijke aanvullende reglementen over het wegverkeer overgedragen van gemeenteraad naar schepencollege. Tijdens deze legislatuur werd zo door het college beslist om fietsstraten in te voeren. Het vorige bestuur maakte gebruik van deze regeling om de bebouwde kom uit te breiden. Op zich zijn dit te verdedigen beslissingen, alleen is er geen debat in de gemeenteraad geweest, waardoor er geen opmerkingen, aanvullingen en suggesties over deze onderwerpen mogelijk waren. De enige mogelijkheid die raadsleden hebben is het stellen van een vraag tijdens het laatste agendapuntje gemeentelijke aangelegenheden en vraagstelling.

Hierdoor blijven er maar een beperkt aantal punten op de agenda van de gemeenteraad over en  krijgen gemeenteraadsleden nog meer het gevoel dat ze geen impact hebben op de besluitvorming. Als voorbeeld hieronder de agenda van de gemeenteraad van mei 2022. 13 puntjes met daarbij enkele algemene vergaderingen, verslagen van vergaderingen, rekeningen kerkraad, retributie en subsidiereglement. Deze punten werden in 23 minuten afgehandeld.

1. Team Secretariaat: Gemeenteraad 19 april 2022 – notulen – goedkeuring
2. Team Secretariaat: Kleine Landeigendom Zuiderkempen – vervanging lid voor de raad van bestuur – goedkeuring
3. Team Secretariaat: De Lijn – algemene vergadering – agenda – goedkeuring
4. Team Secretariaat: Cipal dv – algemene vergadering – agenda – goedkeuring
5. Team Secretariaat: Pidpa – algemene vergadering – agenda – goedkeuring
6. Team Secretariaat: TMVS – algemene jaarvergadering – agenda – goedkeuring
7. Team Ruimte en Vergunningen: Omgevingsvergunning OMV_2021103753 – Eisterlee 25, Vierselsebaan 1A, 3 en 5 – gedeeltelijke afschaffing voetweg 38 – weigering
8. Team Ruimte en Vergunningen: Vervoerregioraad Kempen 31 maart 2022 – verslag – kennisname
9. Team Financieel Management: Kerkfabriek St. Lambertus – rekening dienstjaar 2021 – advies
10. Team Financieel Management: Kerkfabriek O.L.Vrouw – rekening dienstjaar 2021 – advies
11. Team Financieel Management: Retributie – retributie evenementen team Vrije tijd – goedkeuring
12. Team Financieel Management: Retributie – retributie m.b.t. sponsoring van evenementen – goedkeuring
13. Team Financieel Management: Subsidie – subsidiereglement inzake het ondersteunen van het Weekend van de Verenigingen door verenigingen – goedkeuring
14. Team Secretariaat: Gemeentelijke aangelegenheden – mededelingen en vraagstelling

 Je kan de gemeenteraad hier herbekijken :
https://www.grobbendonk.be/file/download/16159/5D1574AC4582ECAD54CF517D6A6BBED6

In de pers:
https://www.hln.be/binnenland/veel-gemeenteraadsleden-stappen-op-wat-is-er-aan-de-hand-br~a9698fd9/