Altijd bereid om iets bij te leren, kijken deBurgers regelmatig over de grenzen van Grobbendonk, op zoek naar initiatieven die bijdragen aan inspraak en participatie op gemeentelijk vlak.
Deze keer vonden we inspiratie in Lille. 

Inwonerspanel Lille

Om het lokale beleid nog beter af te stemmen op de wensen en de verwachtingen van haar inwoners, is de gemeente Lille met een inwonerspanel gestart.
Gemeente Lille houdt de vinger aan de pols via allerlei adviesraden en infosessies rond specifieke onderwerpen. In deze inspraakorganen en op de infomomenten komen steevast de mondige en dynamische inwoners aan bod. De ‘stille meerderheid’ is hier helaas vaak ondervertegenwoordigd.
Het inwonerspanel van de gemeente Lille geeft de mogelijkheid om de stem van iedereen te horen.
 

Drie keer per jaar wordt er een vaste groep van ongeveer 400 willekeurig gekozen inwoners bevraagd over uiteenlopende onderwerpen. Wanneer de groep verkleint doordat er mensen afvallen, wordt de groep aangevuld met nieuwe vrijwilligers. De groep is ook groot genoeg om een correct beeld te krijgen van wat er leeft onder de inwoners. Zo waren er in 2022 reeds 2 bevragingen, over communicatie en vrijetijdsbeleving. De resultaten van deze bevraging zijn terug te vinden op de gemeentelijke website en kunnen gebruikt worden om het beleid te ondersteunen.  

De resultaten van de bevraging over communicatie vind je heel transparant terug op de website van de gemeente Lille. De bevraging over communicatie – infoblad, website, facebook – kan je hier bekijken: resultaten bevraging Lille

#Grobbendonkhoezitda
Ook Grobbendonk deed begin 2022 een bevraging over communicatie. De vragen waren ongeveer gelijk aan de vragen uit Lille. Op de website is er reeds een pagina voorzien waar de resultaten van de bevraging zullen gepubliceerd worden (https://www.grobbendonk.be/grobbendonk-bevraagt). Helaas zijn er nog geen resultaten bekend, de pagina blijft oorverdovend stil.

Of toch wel, er werden enkele aanpassingen aan de Groboscoop doorgevoerd. Zo lezen we in het maart-april nummer van het Grobbendonkse infoblad het volgende: “Het magazine valt bij meer dan 75% van de deelnemers in de smaak.” Toch waren er enkele rubrieken die minder gesmaakt werden. Er werd besloten om deze artikels te schrappen. Ook bepaalde wederkerende info zal in de toekomst slechts éénmaal per jaar verschijnen. Als gevolg hiervan telden de dit jaar verschenen exemplaren van de Groboscoop slechts 28 pagina’s tegenover 32 tot 40 bladzijden de vorige jaren.Dit betekent tevens een besparing omwille van de sterk gestegen prijzen van drukwerk.

deBurgers blijven met een dubbel gevoel achter omdat zij transparantie hoog in het vaandel voeren. Communicatie en informatieverstrekking zijn zeer belangrijk. Bovendien mogen we niet vergeten dat er nog steeds mensen zijn die niet beschikken over toegang tot digitale informatie.

Interne Nota deBurgers #6

Een interne brainstorm bij deBurgers leverde alvast veel ideeën en voorstellen op. Eentje willen we het gemeentebestuur niet onthouden. Bundel alle vaste en wederkerende informatie in een (uitneembare) bewaarkatern die éénmaal per jaar samen met de Groboscoop verdeeld wordt.