DeBurgers staan voor 100% transparantie, inspraak en participatie op een onafhankelijke en conflictvrije manier. Dat dit niet in een vingerknip kan verwezenlijkt kan worden is een understatement. Daarom gaan we op zoek naar voorbeelden uit andere steden en gemeenten.

“De stad hoort jou graag, dus zeggetis!”: met die slogan probeert Geel zijn inwoners de kans te bieden om mee te bouwen aan de gemeente. Daarvoor riepen ze een online platform in het leven: ‘Idee voor Geel’.

 

Idee voor Geel!

Dat is geen digitale ideeënbus, maar de start van een participatieproces, dat uit 4 stappen bestaat.

1. Elke burger kan een idee of voorstel indienen via de website  www.idevoorgeel.be
2. Een speciale Participatieraad evalueert en coördineert het project.
3. Bij groen licht wordt er een participatieprojectgroep opgericht en gaat het participatietraject van start.
4. Het proces eindigt met het formuleren van een breed gedragen beleidsvoorstel aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS).

Elk voorstel moet aan enkele voorwaarden voldoen. Ze moeten o.a. goed onderbouwd zijn en het algemeen belang dienen. De Participatieraad kijkt na of het voorstel past binnen het meerjarenplan. Is dat niet het geval, dan kan een voorstel nog steeds goedgekeurd worden als het oplossingen biedt voor bepaalde maatschappelijke uitdagingen. Tot slot kijkt die Participatieraad ook naar de haalbaarheid van een voorstel.

 

De Participatieraad

De participatieraad bestaat uit een vertegenwoordiger van elk deelgemeente in Geel (12 in totaal), een afvaardiging van twee leden van de meerderheidsfracties in de gemeenteraad en twee leden van de minderheidsfracties in de gemeenteraad.

Keurt de participatieraad een project goed, dan wordt er een projectgroep opgericht. Die werkt het voorstel uit en stelt op het einde een breed gedragen beleidsvoorstel voor aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het hele proces verloopt transparant. In Geel variëren de ingediende projecten van kleine projectjes (zitbanken) tot grotere projecten (herontwikkeling stationsomgeving)

 

Goed geregeld in Geel

Alle projecten staan met toelichting op www.ideevoorgeel.be. Iedere inwoner van Geel kan hier tijdens het verloop van het project reageren en alles volgen via een tijdlijn. Afhankelijk van het project zijn er infomomenten, adviesrondes, stemmomenten, …

 

#Grobbendonkhoezitda?

Er is helaas geen participatieplatform in Grobbendonk. Toch niet van officiële zijde.
Op het burgerplatform vind je reeds sinds 2018 een mogelijkheid om op gelijkaardige manier voorstellen door te geven. Onder het motto “Bouw mee aan onze gemeente”.