Proloog

Op 15 november nodigden deBurgers de voorzitters van alle Grobbendonkse
partijen uit om op 12 december 2022 mee rond de tafel te zitten om het Ouwen-memorandum
te schrijven. Een memorandum dat na de volgende lokale
verkiezingen in 2024 de inwoners van Grobbendonk de garantie moet geven op
meer transparantie, inspraakmomenten en échte participatietrajecten. Ook het
burgerbudget lag op tafel in de blauwdruk, het eerste voorstel, dat door deBurgers
werd geschreven. Geen speciale dingen, integendeel, allemaal vorm te geven
afspraken die in vele Vlaamse gemeenten en steden al jaren perfect werken. Meer
nog, inspraak- en participatietrajecten worden zelfs door de Vlaamse decreten en
wetten opgelegd aan gemeenten.

Het zwarte gat

Grobbendonk blijft nochtans een zwart gat in Vlaanderen als het gaat om burgers
te betrekken bij het beleid van hun gemeente en samenleving. Ook na de poging
van deBurgers om over partijgrenzen heen alle partijen rond de tafel te krijgen om
één en ander eindelijk door te voeren en de inwoners de mogelijkheid te geven
zich uit te spreken, verantwoordelijkheid op te nemen en zich te engageren voor
het algemeen belang.

Ken je volk

deBurgers hadden geen verwachtingen want ze kennen ondertussen de particratie
pappenheimers in hun gemeente. Twee partijen reageerden op de uitnodiging.
Vlaams Belang liet weten aanwezig te zullen zijn en bereid om over participatie,
inspraak en burgerbudget te willen praten en inwoners meer mogelijkheden te
geven. De Lokale Lijst liet weten het intern te zullen bespreken maar vond dat één
en ander onwerkbaar zou kunnen zijn. Hoewel deBurgers in hun blogs al
verschillende steden en gemeenten belichtten waar al die processen met burgers
al jaren fantastische resultaten opleveren.

Zo kwam het dat op 12 december deBurgers met slechts 1 partij rond de tafel
zaten. Het is duidelijk dat het Ouwen-memorandum slechts invloed, nut en belang
kan hebben als meer dan 50% van partijen het onderschrijven en de daad bij het
woord willen voegen om de inbreng van de inwoners vooraf te verankeren en het
op te nemen in het bestuursakkoord nà de verkiezingen, ongeacht wie aan de
macht komt. Tot zover deze verdienstelijke poging.

De burger moet zwijgen en zich niet moeien

deBurgers kunnen alleen maar vaststellen dat de particratie, op één partij na, niet
geïnteresseerd is in de meningen, ideeën en voorstellen van de inwoners. Ze laten
alles liever bij het oude, alle macht aan partijen, en alles enkel voor de stemmen,
het eigen-en partijbelang. deBurgers noemen het de arrogantie van de macht. En
dat is spijtig, want wat in heel Vlaanderen mogelijk is en waar vele partijen en
politici stilaan het nut van inzien gaat niet gebeuren in Grobbendonk. Dààr wordt
de kloof met de burger gekoesterd en groter gemaakt. Het occasionele
“participatietraject” dat wordt opgezet daargelaten en eigenlijk niet meer is dan
een veredeld infomoment waar ons verteld wordt wat zìj beslist hebben in het
Grobbendonkse achterkamertje van de macht. Het is een vaststelling die voor
ongeloof zorgt en teleurstelling en medelijden opwekt met zoveel lokale
navelstaarderij en machtsdrang.

De weg vooruit!

deBurgers engageren zich echter om dit op één of andere manier wel mogelijk te
maken. Ze zullen nu hun pijlen richten op onze 21 verkozen vertegenwoordigers in
de gemeenteraad. Zij zullen op de hoogte gebracht worden van het voorstel en de
impliciete weigering van hun partijen en voorzitters om mee aan de kar te trekken
van het belang van inspraak en participatie van de inwoners van hun gemeente.
Benieuwd hoe hun reactie zal zijn en of zij de verkiezingsbeloften waarmee ze
vorige verkiezingen succes boekten zomaar als dode letter zullen beschouwen.
Vele partijen hadden in die verkiezingsprogramma’s de mond vol over inspraak en
participatie. Zoals het al jaren is komt daar meestal op zondagavond, na de uitslag,
niet veel meer van terecht. Woorden en nooit daden. De stemmen zijn binnen en
dat is het enige wat belang had. Wel, nee. Daar zullen deBurgers onze verkozenen
duidelijk op wijzen.

Het bespreken, aanpassen en opstellen van dit memorandum, in alle openheid en
samen met àlle partijen, was een kans om participatie in de praktijk te brengen.
Zoals eerder vermeld, en ook aan de partijvoorzitters meegedeeld, zullen
deBurgers openlijk en transparant communiceren over alle stappen in de
totstandkoming van dit memorandum, of het falen ervan. deBurgers houden zich
ver weg van alle achterkamers van de politieke besluitvorming.

We houden jullie hiervan dus zeer transparant op de hoogte.