Info: Pamflet Beton van Willem-Frederik Schiltz volledig te lezen in onze BOEKENPLANK

Eind juni 2022 schreef Willem-Frederik Schiltz (Open Vld-fractieleider in het Vlaams Parlement) zijn pamflet Beton, waarin hij de wijze waarop aan politiek gedaan wordt met de grond gelijk maakt.

Inleiding

In de inleiding geeft Willem-Frederik aan dat hij reeds 15 jaar deel uitmaakt van de politieke klasse. Zonder rond de pot te draaien erkent hij zijn eigen verantwoordelijkheid in het falen van de huidige politiek. Zijn recept voor het herstellen van de kloof tussen politiek en de burger is vrij voor de hand liggend: minder macht voor de partijen en de regeringen, en meer inspraak voor de burgers.

Hypotheken en beton

In ‘hypotheken en beton’ volgt een scherpe analyse, waarin Willem-Frederik vijf concrete voorbeelden van stilstand bespreekt, waaronder energie en klimaat, de (letterlijke) betonnering van onze ruimte en het democratisch bestel. Hij is daarbij zeer kritisch voor de rol van de politieke partijen. Als je niet beter wist, zou je denken dat dit geschreven is door iemand van de oppositie. Zo is hij zeer scherp voor het uitstelgedrag van de politiek. “Met een blik op de peilingen en toegeknepen billen blijven we essentiële hervormingen voor ons uitschuiven”. Verder wijst hij op de problemen met het openbaar vervoer en onderwijs, samen te vatten als het gebrek aan kwaliteitsvolle dienstverlening.

Partijpolitieke opbodcultuur

Ook de politieke partijen krijgen een veeg uit de pan in ‘partijpolitieke opbodcultuur’, het tweede deel van het pamflet. Hij noemt ze ‘opbodpartijen’, die niet op zoek zijn naar oplossingen, maar de problemen opzoeken of zelf verzinnen. Ook zijn kijk op de partijfinanciering en de macht van de partijvoorzitters komen hier aan bod.

Een quote:

“Het is de systematische onderschatting van de burger, het behandelen van de burger als een kind, die aan de basis ligt van – excusez le mot – de verkleutering van de politiek”

Los wat fout is op met wat goed is

In het derde deel ‘los wat fout is op met wat goed is’ gaat Willem-Frederik dieper in op enkele oplossingen om de stilstand te doorbreken. (Du kannst denn du sollst)
Hierover kunnen we kort zijn: Sommige stukken uit dit betoog kunnen zo door deBurgers geschreven zijn.

Enkele quotes:

“Een oplossing daarvoor zouden ‘town hall meetings’ kunnen zijn, waar parlementsleden op regelmatige basis verantwoording afleggen aan de burgers van hun eigen kieskring en waar ze moeten antwoorden op hun vragen en bekommernissen.”

“Als democratie de motor van onze ‘doorstart’ is, dan is burgerparticipatie de turbo of zelfs de brandstof.”

“Als het ons menens is met een moderne democratie, dan zetten we de stap naar grondige voorafgaande burgerinspraak, waarbij burgers hun ideeën over grote projecten op tafel kunnen leggen. Waar ze de mogelijkheid krijgen om beleid mee te vormen, in plaats van het tot een gierende stilstand te dwingen. Het is een vitaal vertrouwen dat we in onze burgers moeten hebben. Het consequent onderschatten van burgers is immers een van de redenen waarom we zo lang en zo vaak stilstaan. En bovendien merken we in de praktijk dat het wérkt. Met andere woorden: gebruik wat goed is in ons land om op te lossen wat misloopt.”

En zo gaat dit pamflet verder, met pareltjes van ideeën die zo door deBurgers konden geschreven zijn, of waarop we jaloers zijn dat we ze zelf niet geschreven hebben.

Nieuw sociaal contract

Tot slot geeft Willem-Frederik een aantal aanbevelingen voor zijn collega-politici in deel vier, “nieuw sociaal contract”
Deze quote uit dit deel willen we nog even meegeven:

“Word een curator van ideeën in plaats van een dwingeland”

#watmetdeBurgers?

Dit pamflet uit 2022 ondersteunt de basis van het politieke gedachtengoed van deBurgers. Het is hartverwarmend om te zien dat er politici zijn die hun idealen niet verloochenen, maar zich blijvend inzetten voor een doorgedreven politieke verandering ten voordele van meer inspraak en participatie van de burgers. Lees ook het dubbelinterview van Willem-Frederik Schiltz en Kristof Calvo in Humo (oktober 2022)

Interview in Humo met WF Schiltz en Kristof Calvo