Dieptepunt voor de Grobbendonkse democratie.

Dinsdag 20 september was de eerste gemeenteraad na het zomerreces.
Maar liefst 9 (negen!!) raadsleden waren afwezig, vooral de oppositie liet het massaal afweten. Het “quorum”, het aantal raadsleden dat minimaal aanwezig moet zijn opdat de raad kan doorgaan, werd daardoor net gehaald.

 

Chaos in de maak

Nadat raadslid Anthonis en burgemeester Verhaert de zaal dienden te verlaten bij punt 4 (wegens mogelijke belangenvermenging bij de omgevingsvergunning Heibloemlaan), bleken er niet genoeg raadsleden aanwezig te zijn om tot stemming over te gaan.

Omdat enkele raadsleden eventueel later zouden komen, werd dit punt verdaagd naar het einde van de gemeenteraad. Daarna werd de gemeenteraad geschorst, zodat de raad voor maatschappelijk welzijn kon beginnen in afwachting van eventueel opdagende raadsleden. Na de raad voor maatschappelijk welzijn werd de  gemeenteraad terug geopend.

Gelukkig stonden er nog enkele toelichtingen op het programma over het dossier Heibloemlaan en omliggende straten en het dossier over het op- en afrittencomplex E313/N13/Industrieweg. Hiervoor waren enkele externe experten naar de gemeenteraad gekomen. Na deze uiteenzettingen werd punt 4 uiteindelijk verdaagd naar volgende gemeenteraad.

Burgemeester Verhaert liet enkele malen duidelijk haar ongenoegen blijken over het gebrek aan respect voor de gemeenteraad.

 

Kijkplezier op een donkere winteravond

De live stream op youtube van 2 uur en 19 minuten bestaat dan ook vooral uit wachten, wachten en wachten. Bekijk de livestream hier 

Gebrek aan motivatie en respect voor de kiezer

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden 21 gemeenteraadsleden verkozen. Ze haalden genoeg stemmen binnen om een zetel in de gemeenteraad te halen, omdat voldoende inwoners van Grobbendonk en Bouwel hun het vertrouwen gaven door op hen te stemmen.

Die stemmen zijn enorm waardevol, een burger geeft zijn stem om in zijn of haar naam het algemeen belang van de gemeente te dienen.