Een wederkerend puntje tijdens de afsluitende vragenronde van de gemeenteraad is de melding van kapotte straatlampen. Soms lijkt het wel dat kapotte straatlampen gemeld worden door partijen om toch maar in de notulen van de gemeenteraad te worden opgenomen.

Burgemeester Verhaert haalde tijdens de gemeenteraad van juni terecht aan dat iedereen dit zelf kan melden via de website van Fluvius.

Fluvius meldpunt defecte straatverlichting

En dan nu tijd voor reclame :

Openbare verlichting is belangrijk! We merken dat er hier en daar verlichtingspalen niet functioneren.

Wil jij ons helpen? Geef het paalnummer van de straatlamp in via de website van Fluvius: www.fluvius.be > straatlamp.

Lukt het online niet? Geen nood: je kan dit ook telefonisch doorgeven via 0800 63 535.