Interne Nota deBurgers #1

Betrek de buurtbewoners van bij het begin van de planning bij een project, zodat ze hun inbreng hebben, maar bovendien ook weten waarom sommige zaken niet anders kunnen.

  • Zorg voor een goede communicatie bij de uitvoering van projecten, zodat de buurtbewoners mee zijn in het ganse verhaal. Niet iedereen zal het ganse traject van het project (burgerraad, werkgroepen, …) van nabij kunnen volgen. Ook schijnbaar kleine ingrepen kunnen voor sommige buurtbewoners grote aanpassingen vergen in hun routine en zijn belangrijk om mee in de communicatie opgenomen te worden.
  • Discussieer niet over zaken die eventueel zouden kunnen gebeuren. Zolang er geen concrete aanvragen of aanwijzingen zijn is het meer gissen dan weten.